DIE DIERE KOM TE VOORSKYN

INDIEN U BELANG SOU STEL OM HIERDIE VERHALE AAN TE KOOP IS U WELKOM OM MY TE E-POS - bybel@bibletruths.co.za